စက်ရုံလိပ်စာ။ ။ အမှတ်(၁)၊ မြို့မရပ်/ကံဦးရပ်၊ သဲတောမြို့၊ မန္တလေးတိုင်း။
ဆိုင်ခွဲလိပ်စာ။ ။ ၃၉ (အေ) လမ်း၊ ၅၇ လမ်း နှင့် ၅၈ လမ်းကြား၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

ဖုန်းနံပါတ်။ ။ ၀၉ - ၄၂၂၁၆၅၂၆၁၊ ၀၉ - ၂၅၀၂၀၆၆၆၄၊ ၀၆၄-၂၀၅၀၄၆၅၊ ၀၉-၂၁၆၅၂၆၁၊ ၀၉-၂၁၆၅၉၈၃။
၀၉-၂၁၆၅၀၀၄၊ ၀၉-၂၅၆၁၀၆၁၃၈

အီးမေးလ်။ ။ tintinyu@goldenphoehtaung.com, sanlinko@goldenphoehtaung.com

ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ။ www.goldenphoehtaung.com